صفحه اصلی کلید و سوئیچ سوئیچ حرارتی
بنر
سوئیچ حرارتی
نام قطعه توضیحات موجودی DATA SHEET
TERMOSW60NO سوئیچ حرارتی نرمال باز 60ºC    
TERMOSW60NC سوئیچ حرارتی نرمال بسته 60ºC    
TERMOSW110NC سوئیچ حرارتی نرمال بسته 110ºC    
TERMOSW120NC سوئیچ حرارتی نرمال بسته 120ºC    
TERMOSW85NC سوئیچ حرارتی نرمال بسته 85ºC    
TERMOSW50NC سوئیچ حرارتی نرمال بسته 50ºC    
TERMOSW110NO سوئیچ حرارتی نرمال باز 110ºC    
TERMOSW90NC سوئیچ حرارتی نرمال بسته 90ºC    
TERMOSW100NC سوئیچ حرارتی نرمال بسته 100ºC    
TERMOSW100NO سوئیچ حرارتی نرمال باز 100ºC    
TERMOSW45NO سوئیچ حرارتی نرمال باز 45ºC    
TERMOSW90NO سوئیچ حرارتی نرمال باز 90ºC    
TERMOSW45NC سوئیچ حرارتی نرمال بسته 45ºC    
TERMOSW50NO سوئیچ حرارتی نرمال باز 50ºC    
TERMOSW70NO سوئیچ حرارتی نرمال باز 70ºC    
TERMOSW85NO سوئیچ حرارتی نرمال باز 85ºC    
 
تمامی حقوق این سایت متعلق به فروشگاه جام جم الکترونیک می باشد